мэдээлэл рүү очих
Шатахууны хэмнэлт Quantum Nano REF Хөдөлгүүрийн үрэлтийг бууруулна

Шатахууны хэмнэлт Quantum Nano REF Хөдөлгүүрийн үрэлтийг бууруулна

Түлш ба электрон хурдатгал: Хөдөлгүүрийн үрэлтийг багасгаж, түлшний үр ашгийг дээшлүүлж, ялгаруулалтыг бууруулж, гүйцэтгэлийг оновчтой болгоно.

Бүртгэгдсэн хэрэглэгч